Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

SEPA – från idé till genomförande (femte lägesrapporten)

20 juli 2007

I den femte lägesrapporten om det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA), publicerad idag, fokuserar ECB-rådet på de områden där större insatser krävs för att SEPA-projektet skall bli framgångsrikt. I rapporten ges råd till marknaden om vilka åtgärder som behöver vidtas.

SEPA-projektet har nu nått en kritisk fas i sin utveckling med bara ett par månader kvar till den officiella lanseringen i januari 2008. Eurosystemet uppskattar mycket det arbete för att förverkliga SEPA som gjorts av den europeiska banksektorn genom samarbetsorganet EPC (European Payments Council). För att projektet skall bli framgångsrikt behövs dock kontinuerliga ansträngningar, inte bara från bankernas sida, utan även från alla berörda intressenter som t.ex. företag, offentliga myndigheter, nationella banker och affärsidkare. Lägesrapporten fokuserar således på rekommendationer om hur ”luckor” i SEPA-projektet skall kunna fyllas. Dessa är antingen kortfristiga problem som skulle kunna lägga hinder i vägen för SEPA:s start i januari 2008 eller också långfristiga problem som skulle ha negativ effekt på SEPA:s varaktiga framgång. I det här avseendet bör särskild uppmärksamhet riktas på att få klarhet om alla detaljer som rör autogiro och att beakta behovet av åtminstone ytterligare ett europeiskt betalkortsystem och att säkerställa att bankerna kan nås.

De viktigaste slutsatserna i rapporten bör nu åtgärdas av marknaden för att säkerställa att SEPA blir en bestående framgång.

Rapporten publiceras idag på engelska och blir inom kort tillgänglig på andra gemenskapsspråk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media