Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«SEPA: Μια ιδέα γίνεται πραγματικότητα» (πέμπτη έκθεση προόδου)

20 Ιουλίου 2007

Στην πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επικεντρώνεται στην καθοδήγηση της αγοράς στους τομείς όπου απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου το σχέδιο του SEPA να στεφθεί με επιτυχία.

Το σχέδιο SEPA εισέρχεται τώρα σε κρίσιμο στάδιο, καθώς απομένουν λίγοι μόνο μήνες μέχρι την επίσημη εισαγωγή του τον Ιανουάριο του 2008. Το Ευρωσύστημα εκτιμά ιδιαίτερα τις εργασίες που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (European Payments Council - EPC), προκειμένου ο SEPA να γίνει πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι αναγκαία η συνέχιση των προσπαθειών, όχι μόνο εκ μέρους των τραπεζών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι επιχειρήσεις, η δημόσια διοίκηση, οι εθνικές τραπεζικές ενώσεις και οι έμποροι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έκθεση προόδου επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα κενά όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου SEPA, είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσμα προβλήματα που ενδέχεται απλώς να εμποδίσουν την έγκαιρη έναρξη του SEPA τον Ιανουάριο του 2008 είτε για πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη βιωσιμότητά του. Από την άποψη αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασαφηνιστούν όλα τα χαρακτηριστικά των άμεσων χρεώσεων, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για ένα τουλάχιστον πρόσθετο ευρωπαϊκό σύστημα χρεωστικών καρτών και να διασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης των τραπεζών.

Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης αυτής πρέπει τώρα να ληφθούν υπόψη από την αγορά ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής επιτυχία του SEPA.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στα αγγλικά, θα είναι διαθέσιμη προσεχώς και στις άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου