Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

»SEPA: od zasnove do uresničitve« 
(peto poročilo o napredku)

20. julij 2007

Svet ECB v svojem petem poročilu o napredku enotnega območja plačil v eurih (SEPA), ki ga objavljamo danes, daje predvsem usmeritve trgu na tistih področjih, kjer je treba okrepiti prizadevanja za uspešno uresničitev projekta SEPA.

Projekt SEPA je sedaj vstopil v ključno fazo, saj bo uraden zagon SEPA januarja 2008 že čez nekaj mesecev. Eurosistem zelo ceni delo, ki ga je za uresničitev SEPA v okviru Evropskega sveta za plačila (EPC) že opravil evropski bančni sektor. Kljub temu bodo za uspeh projekta potrebna nadaljnja prizadevanja ne samo bank, ampak tudi vseh zainteresiranih strani (to so podjetja, javne uprave, nacionalni bančni sektorji in trgovci). V tem poročilu se zato osredotočamo predvsem na to, kako odpraviti »vrzeli« pri izvedbi projekta SEPA, pri čemer bi lahko kratkoročne težave onemogočile pravočasen začetek SEPA januarja 2008, dolgoročnejše težave pa bi lahko negativno vplivale na dolgotrajen uspeh SEPA. Pri tem je treba posebnost pozornost posvetiti jasni opredelitvi vseh značilnosti direktnih obremenitev ob upoštevanju potrebe po vsaj še eni dodatni evropski shemi za debetne kartice in zagotovitvi dosegljivosti bank.

Za zagotovitev trajnega uspeha SEPA bi moral trg sedaj upoštevati ključne ugotovitve tega poročila.

Poročilo, ki je danes objavljeno v angleščini, bo sčasoma na voljo tudi v drugih uradnih jezikih Skupnosti.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije