Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

“SEPA: van idee naar realiteit” (vijfde voortgangsverslag)

20 juli 2007

In zijn vijfde voortgangsverslag betreffende het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied ( Single Euro Payments Area, hierna SEPA), dat vandaag wordt gepubliceerd, richt de Raad van Bestuur zich op het doen van aanbevelingen aan de markt op gebieden waar grotere inspanningen nodig zijn om het SEPA-project tot een succes te maken.

Het SEPA-project is thans in een kritieke fase beland, aangezien nog maar een paar maanden resten tot de officiële start van het project in januari 2008. Het Eurosysteem waardeert de reeds door het Europese bankwezen, via de Europese Betalingsraad (EPC), verrichte werkzaamheden ter verwezenlijking van SEPA zeer. Er zullen echter verdere inspanningen nodig zijn, niet alleen door de banken, maar door alle belanghebbenden zoals bedrijven, overheden, het nationale bankwezen en verkopers, om er voor te zorgen dat het project een succes wordt. Dit voortgangsverslag richt zich derhalve op de vraag hoe de “lacunes” in de verwezenlijking van het SEPA-project kunnen worden aangepakt, of korte-termijnproblemen de tijdige start van SEPA in januari 2008 slechts zouden kunnen belemmeren, of dat langere-termijnproblemen een negatief effect zouden kunnen hebben op het blijvende succes ervan. In dit opzicht dient de aandacht vooral uit te gaan naar het scheppen van duidelijkheid over alle kenmerken van automatische incasso’s, inspelend op de behoefte aan ten minste één aanvullend debitcard-systeem en het waarborgen van de bereikbaarheid van banken.

De belangrijkste conclusies in dit verslag dienen thans door de markt te worden opgepakt om te waarborgen dat SEPA een blijvend succes wordt.

Het verslag, dat vandaag in het Engels wordt gepubliceerd, zal te zijner tijd in andere officiële Gemeenschapstalen beschikbaar zijn.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media