Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemets åsikter om ett SEPA för kort

20 november 2006

ECB har idag publicerat en lägesrapport “The Eurosystem’s View of a ’SEPA for Cards’”. I rapporten tar ECB-rådet ställning till vissa kritiska frågor om kortsystemens migration till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) och varnar samtidigt marknaden för viss utveckling som kan vara mindre gynnsam för Europas medborgare.

Migrationen till SEPA kräver att kortsystem och banksektorer fattar beslut om sin strategiska position inom SEPA och sedan utvecklar sin affärsplan. Utmaningen när det gäller implementeringen av SEPA är att göra övergången till en mer integrerad marknad framgångsrik och samtidigt behålla effektiviteten och de låga kostnader som karakteriserar de nuvarande nationella kortsystemen i Europa.

I rapporten klargörs ett antal allmänpolitiska bestämmelser som är utformade för att garantera att migrationen till SEPA inte leder till någon försämring av villkoren för kortinnehavare och handeln. Dessa bestämmelser innebär att en strategi som ska vara förenlig med målen för SEPA och som ska vara utformad på medellång till lång sikt måste definieras och offentligt tillkännages inom varje kortsystem. Dessutom ska man inom systemen garantera skyddet av personuppgifter, bidra till utformningen av standarder och klart åta sig att implementera dem i tid, främja konkurrens samt ha en strategi för hur bedrägeri, speciellt på gränsöverskridande nivå, ska kunna minskas. I rapporten uppmanas konkurrensmyndigheterna att särskilt definiera harmoniserade regler för mellanbanksersättningar.

Eurosystemet kommer att diskutera innehållet i lägesrapporten med berörda parter och följa utvecklingen av kortindustrin i Europa.

Rapporten publiceras idag på engelska kommer att bli tillgänglig på alla gemenskapsspråk vid ett senare tillfälle.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media