Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurojärjestelmän näkemys maksukorttien käytöstä yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA)

20.11.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään seurantaraportin ”The Eurosystem’s View of a ’SEPA for Cards’”, jossa käsitellään maksukorttien käyttöä yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA). Raportissa EKP:n neuvosto esittää näkemyksensä eräistä olennaisista kysymyksistä, jotka liittyvät maksukorttijärjestelmien liittämiseen SEPAan. Samalla se varoittaa markkinoita kehityskuluista, jotka saattaisivat olla Euroopan kansalaisten kannalta epäsuotuisia.

Voidakseen liittyä SEPAan maksukorttijärjestelmien ja pankkiyhteisöjen on määritettävä strateginen asemansa yhtenäisellä euromaksualueella ja laadittava liiketoimintasuunnitelma. Suurin haaste SEPAn toteuttamisessa on saada markkinat yhdentymään menettämättä Euroopan nykyisten kansallisten maksukorttijärjestelmien tehokkuutta ja huokeutta.

Raportissa selvennetään julkispoliittisia säännöksiä, joiden avulla pyritään varmistamaan, että liittyminen SEPAan ei heikennä kortinhaltijoiden eikä kauppiaiden asemaa. Maksukorttijärjestelmien on esimerkiksi laadittava ja julkistettava keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiat, joiden tulee olla sopusoinnussa SEPAn tavoitteiden kanssa, huolehdittava henkilötietosuojasta sekä osallistuttava standardien määrittämiseen ja sitouduttava noudattamaan niitä selkeästi ja ajoissa. Järjestelmillä on myös oltava strategia maksukorttipetosten ja erityisesti rajat ylittävien petosten vähentämiseksi, ja lisäksi niiden on edistettävä kilpailua. Raportissa pyydetäänkin kilpailuviranomaisia eritoten määrittelemään yhdenmukaiset pankkien välisiä siirtomaksuja koskevat säännöt.

Eurojärjestelmä keskustelee seurantaraportin sisällöstä asianosaisten kanssa ja seuraa maksukorttialan kehitystä Euroopassa.

Raportti julkaistaan tänään englanniksi ja käännetään pian kaikille Euroopan yhteisöjen virallisille kielille.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle