Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De visie van het Eurosysteem ten aanzien van een “SEPA voor betaalkaarten”

20 november 2006

De ECB publiceert vandaag een voortgangsverslag getiteld “The Eurosystem’s View of a “SEPA for Cards”” [“De visie van het Eurosysteem ten aanzien van een “SEPA voor betaalkaarten””]. In dit verslag presenteert de Raad van Bestuur van de ECB zijn standpunt ten aanzien van enkele kritieke kwesties met betrekking tot de migratie van betaalkaartsystemen naar het Gemeenschappelijke Eurobetalingsgebied (“Single Euro Payments Area” ofwel SEPA), en vestigt de Raad tegelijkertijd de aandacht van de markt op enkele ontwikkelingen die niet geheel optimaal zouden kunnen zijn voor de Europese burger.

Voor de migratie naar het SEPA dienen betaalkaartsystemen en het bankwezen een besluit te nemen ten aanzien van hun strategische positionering binnen het SEPA en vervolgens hun ondernemingsplannen nader uit te werken. De uitdaging voor de tenuitvoerlegging van het SEPA is gelegen in het maken van de geslaagde overgang naar een geïntegreerder markt maar tegelijkertijd de efficiëntie en de lage kosten te handhaven die een kenmerk vormen van de bestaande nationale betaalkaartsystemen in Europa.

Het verslag verduidelijkt een reeks beleidsmaatregelen die erop zijn gericht te verzekeren dat de SEPA-migratie niet leidt tot een verslechtering van de voorwaarden voor kaarthouders en handelaren. Volgens deze maatregelen dient elk betaalkaartsysteem een middellange- tot lange-termijnstrategie te bepalen en bekend te maken die in overeenstemming is met de doelstellingen van het SEPA, de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen, bij te dragen aan het opstellen van standaarden met een duidelijke toezegging tot tijdige implementatie, een strategie te hebben voor het terugdringen van fraude, en dan met name grensoverschrijdende fraude, en de concurrentie te bevorderen. In dat kader doet het verslag een oproep aan mededingingsautoriteiten om met name te komen tot geharmoniseerde regels voor verrekeningstarieven (de zogeheten interchange fees).

Het Eurosysteem zal de inhoud van dit voortgangsverslag met de betrokken partijen bespreken en de ontwikkelingen in de betaalkaartensector in Europa volgen.

Het verslag wordt vandaag gepubliceerd in het Engels, maar zal spoedig in andere officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar komen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media