Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 juni 2006

Vid sitt sammanträde idag i Madrid fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 2,75 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 15 juni 2006.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 3,75 %, gällande från den 15 juni 2006.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 1,75 %, gällande från den 15 juni 2006.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid), kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media