Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

8. júna 2006

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Madride prijala tieto rozhodnutia o menovej politike:

  1. minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody Eurosystému sa s účinnosťou od obchodu splatného 15. júna 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 2,75 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody sa s účinnosťou od 15. júna 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 3,75 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa s účinnosťou od 15. júna 2006 zvýši o 25 bázických bodov na 1,75 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 (SEČ).

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Introductory statement

Kontakt pre médiá