Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

8 juni 2006

Tijdens zijn vergadering van vandaag, die werd gehouden in Madrid, heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verhoogd naar 2,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 15 juni 2006.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 3,75%, met ingang van 15 juni 2006.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 1,75%, met ingang van 15 juni 2006.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur (Midden-Europese tijd) begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Introductory statement

Contactpersonen voor de media