Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

8 czerwca 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Madrycie, Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 2,75%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 15 czerwca 2006 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75% z dniem 15 czerwca 2006 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 1,75% z dniem 15 czerwca 2006 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30 (czasu środkowoeuropejskiego).

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Introductory statement

Kontakt z mediami