Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2006. gada 8. jūnijā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē, kas notika Madridē, pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.75%), sākot ar operācijām, ko veiks 2006. gada 15. jūnijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 3.75%; spēkā ar 2006. gada 15. jūniju).
  3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.75%; spēkā ar 2005. gada 2006. gada 15. jūniju).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 (pēc Viduseiropas laika), ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Introductory statement

Kontaktinformācija presei