Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

1 december 2005

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,25 procentenheter, till 2,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 6 december 2005.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter, till 3,25 %, gällande från den 6 december 2005.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter, till 1,25 %, gällande från den 6 december 2005.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14.30, kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden son ligger bakom dessa beslut.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast

  • webcast banner

Kontakt för media