Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

1 grudnia 2005 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podwyższona o 0,25 punktu procentowego do poziomu 2,25%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 6 grudnia 2005 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 0,25 punktu procentowego do poziomu 3,25% z dniem 6 grudnia 2005 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 0,25 punktu procentowego do poziomu 1,25% z dniem 6 grudnia 2005 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast

  • webcast banner

Kontakt z mediami