Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2005. gada 1. decembrī

ECB Padome šīsdienas sanāksmē pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 2.25%), sākot ar operācijām, ko veiks 2005. gada 6. decembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 3.25%; spēkā ar 2005. gada 6. decembri).
  3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 1.25%; spēkā ar 2005. gada 6. decembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast

  • webcast banner

Kontaktinformācija presei