Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 augusti 2005

Vid ECB-rådets sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media