Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

4 sierpnia 2005 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w formie telekonferencji, Rada Prezesów EBC postanowiła, że minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 2%, 3% oraz 1%.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Speaking engagements

Kontakt z mediami