Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

4. srpna 2005

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání, které mělo podobu telekonference, rozhodla, že základní nabídkovou sazbu pro hlavní refinanční operace ponechá beze změny na úrovni 2,0 %. Úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou rovněž nezměněny na 3,0 % a 1,0 %.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

Speaking engagements

Kontakty pro média