Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

4. avgust 2005

Svet ECB je na današnji seji, ki je potekala v obliki telekonference, sklenil, da minimalno izklicno obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojanja in odprto ponudbo mejnega deponiranja likvidnosti čez noč ohrani nespremenjene na ravni 2,00%, 3,00% oziroma 1,00%.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

Speaking engagements

Stiki za medije