Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2005. gada 4. augustā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē, kas notika telekonferences veidā, nolēma, ka minimālā pirkšanas procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 2.00%, 3.00% un 1.00%).

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei