European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet fortsätter överläggningarna om 
ECB:s nya huvudkontor

18 november 2004

I februari 2004 valde juryn i den internationella stadsplane- och arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main, Tyskland, ut tre förslag. ECB-rådet uppmanade sedan de tre vinnarna att bearbeta sina förslag för att åtgärda funktionella och tekniska brister som påpekats av juryn.

Vid dagens sammanträde diskuterade ECB-rådet de tre bearbetade förslagen och kom fram till att förslagen behöver ytterligare prövning, bland annat gällande ECB:s specifika krav. ECB-rådet kommer att fortsätta sina överläggningar i syfte att komma fram till ett beslut senast i början av nästa år.

Ytterligare information om den internationella arkitekttävlingen samt de vinnande förslagen finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media