Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

18 Νοεμβρίου 2004

Το Φεβρουάριο του 2004 η επιτροπή του διεθνούς πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία, επέλεξε τρία σχέδια. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κάλεσε τους τρεις βραβευθέντες να προβούν σε αναθεώρηση των σχεδίων τους, προκειμένου να διορθώσουν τις λειτουργικές και τεχνικές ελλείψεις τις οποίες είχε διαπιστώσει η επιτροπή.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τα τρία αναθεωρημένα σχέδια και αποφάσισε ότι απαιτείται ακόμη περαιτέρω αξιολόγηση αυτών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις ειδικές απαιτήσεις της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με σκοπό να λάβει την τελική του απόφαση το αργότερο έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και τα σχέδια που υποβλήθηκαν, μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου