Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov pokračuje v rozhodovaní o finálnom návrhu nového sídla ECB

18. novembra 2004

Vo februári 2004 vybrala porota medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB vo Frankfurte nad Mohanom tri návrhy. Rada guvernérov ECB následne troch ocenených uchádzačov vyzvala, aby svoje návrhy upravili a odstránili funkčné a technické nedostatky zistené porotou.

Na svojom dnešnom zasadnutí Rada guvernérov prediskutovala tri upravené návrhy a rozhodla, že je potrebné ich ďalej posúdiť, okrem iného s prihliadnutím na špecifické požiadavky ECB. Rada guvernérov sa bude jednotlivými návrhmi aj naďalej zaoberať, pričom k záveru by mala dospieť najneskôr začiatkom budúceho roka.

Ďalšie informácie o medzinárodnej architektonickej súťaži a jednotlivých návrhoch nájdete na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

Kontakt pre médiá