Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet beslutar att inte introducera Eurosedlar i lägre valörer

18 november 2004

Efter noggranna överläggningar har ECB-rådet beslutat att inte ompröva det tidigare beslutet om denominering av eurosedlar (se ECB:s pressmeddelande från den 12 september 1998) och således inte utfärda 1- respektive 2-eurosedlar.

ECB-rådet har utvärderat alla argument som framförts i debatten och kommit fram till slutsatsen att de negativa aspekterna av att introducera sedlar i lägre valör sammantaget väger tyngre än de positiva.

Det är framför allt följande skäl som ligger till grund för ECB-rådets beslut: en majoritet av befolkningen i euroområdet efterfrågar inte lägre valörer i tillräckligt stor grad, en introduktion skulle innebära en ökad ineffektivitet för de flesta tredje parter, t.ex. för detaljhandeln och för företag som hanterar försäljningsautomater och en introduktion skulle även leda till höga kostnader för tryckning och hantering.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media