Menu
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur van de ECB besluit niet over te gaan tot invoering van eurobankbiljetten in zeer lage coupures

18 november 2004

Na grondige overweging heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten zijn eerdere besluit aangaande de denominaties van de eurobankbiljetten (zie het persbericht van de ECB van 12 september 1998) niet te herzien en derhalve geen bankbiljetten van €1en €2 uit te geven.

De Raad van Bestuur heeft alle in de discussie over dit onderwerp naar voren gebrachte argumenten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat, alles in aanmerking genomen, de negatieve aspecten van invoering van bankbiljetten in zeer lage coupures de positieve aspecten overstijgen.

In het bijzonder geven de ontoereikende vraag naar bankbiljetten in zeer lage coupures onder de meerderheid van de burgers van het eurogebied, de grotere inefficiëntie die de invoering zou betekenen voor de meeste van de betrokken partijen (zoals de detailhandel en de automatenindustrie) en de hoge kosten van het drukken en verwerken steun aan het besluit van de Raad van Bestuur in dezen.

Contactpersonen voor de media