Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB sa rozhodla nezavádzať eurobankovky veľmi nízkej nominálnej hodnoty

18. novembra 2004

Po dôkladnom zvážení sa Rada guvernérov ECB rozhodla nemeniť svoje predchádzajúce rozhodnutie o nominálnych hodnotách eurobankoviek (pozri tlačovú správu ECB z 12. septembra 1998) a nevydávať bankovky v hodnote €1 a €2.

Rada guvernérov posúdila všetky predložené argumenty a dospela k záveru, že nevýhody zavedenia eurobankoviek veľmi nízkej nominálnej hodnoty prevažujú nad výhodami.

Medzi hlavné dôvody, o ktoré sa rozhodnutie Rady guvernérov v tejto otázke opiera, patrí nedostatočný záujem väčšiny obyvateľov eurozóny o bankovky veľmi nízkej nominálnej hodnoty, zvýšená neefektívnosť, ktorú by ich zavedenie znamenalo pre väčšinu zainteresovaných strán, napríklad pre maloobchod a výrobcov predajných automatov, a vysoké náklady na tlač a spracovanie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá