Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB sa rozhodla nezavádzať eurobankovky veľmi nízkej nominálnej hodnoty

18. novembra 2004

Po dôkladnom zvážení sa Rada guvernérov ECB rozhodla nemeniť svoje predchádzajúce rozhodnutie o nominálnych hodnotách eurobankoviek (pozri tlačovú správu ECB z 12. septembra 1998) a nevydávať bankovky v hodnote €1 a €2.

Rada guvernérov posúdila všetky predložené argumenty a dospela k záveru, že nevýhody zavedenia eurobankoviek veľmi nízkej nominálnej hodnoty prevažujú nad výhodami.

Medzi hlavné dôvody, o ktoré sa rozhodnutie Rady guvernérov v tejto otázke opiera, patrí nedostatočný záujem väčšiny obyvateľov eurozóny o bankovky veľmi nízkej nominálnej hodnoty, zvýšená neefektívnosť, ktorú by ich zavedenie znamenalo pre väčšinu zainteresovaných strán, napríklad pre maloobchod a výrobcov predajných automatov, a vysoké náklady na tlač a spracovanie.

Kontakt pre médiá