SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs Styrelsesråd beslutter ikke at indføre eurosedler med meget lav pålydende værdi

18. november 2004

Efter nøje overvejelse har ECBs Styrelsesråd besluttet ikke at ændre sin tidligere beslutning om eurosedlernes pålydende værdi (se ECBs pressemeddelelse af 12. september 1998) og som følge heraf ikke at udstede 1- og 2-eurosedler.

Styrelsesrådet har overvejet alle de argumenter, der er blevet anført i debatten, og er kommet til den konklusion, at de negative aspekter ved at indføre pengesedler med meget lav pålydende værdi samlet set vejer tungere end de positive aspekter.

Det var især den begrænsede interesse for pengesedler med meget lav pålydende værdi, som et flertal af euroområdets borgere har givet udtryk for, den øgede ineffektivitet, som en indførelse af disse sedler ville betyde for de fleste af de berørte tredjeparter, fx detailsektoren og salgsautomatbranchen, og de store omkostninger ved trykning og håndtering af sedlerne, der var udslagsgivende for Styrelsesrådets beslutning.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt