Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίζει να μην εισαγάγει τραπεζογραμμάτια ευρώ πολύ μικρής ονομαστικής αξίας

18 Νοεμβρίου 2004

Αφού εξέτασε το ζήτημα προσεκτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να μην αναθεωρήσει την προηγούμενη απόφασή του σχετικά με τις ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ (βλ. δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 12ης Σεπτεμβρίου 1998) και, κατά συνέπεια, να μην εκδώσει τραπεζογραμμάτια του 1 ή των 2 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε όλα τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν στη σχετική συζήτηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, οι αρνητικές πτυχές της εισαγωγής τραπεζογραμματίων πολύ μικρής ονομαστικής αξίας υπερισχύουν των θετικών πτυχών.

Συγκεκριμένα, η ανεπαρκής ζήτηση τραπεζογραμματίων πολύ μικρής ονομαστικής αξίας από την πλειονότητα των πολιτών της ζώνης του ευρώ, η αυξημένη αναποτελεσματικότητα που θα συνεπαγόταν η εισαγωγή τέτοιων τραπεζογραμματίων για τους περισσότερους από τους ενδιαφερόμενους τρίτους, π.χ. για τον τομέα λιανικού εμπορίου και τη βιομηχανία αυτόματων μηχανημάτων πώλησης, καθώς και το υψηλό κόστος εκτύπωσης και επεξεργασίας στηρίζουν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου