Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2003 samt ECB:s svar på denna rapport

15 oktober 2004

ECB offentliggjorde idag på sin webbplats Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2003 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också med ECB:s svar, i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu) under rubriken ”The European Central Bank>Organisation>Organisationsstyrning”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
SEE ALSO

Find out more about related content