Menu
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2003 samt ECB:s svar på denna rapport

15 oktober 2004

ECB offentliggjorde idag på sin webbplats Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2003 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också med ECB:s svar, i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu) under rubriken ”The European Central Bank>Organisation>Organisationsstyrning”.

Kontakt för media