Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Uverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za finančný rok 2003 a odpovede ECB

15. októbra 2004

Európska centrálna banka (ECB) dnes na svojej internetovej stránke uverejnila správu Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za finančný rok 2003 a svoju odpoveď na túto správu. Správa Dvora audítorov bola vypracovaná v súlade s článkom 27.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Spolu s odpoveďou ECB bude správa uverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie. Na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu) ju nájdete v sekcii The European Central Bank > Organizácia > Riadenie.

Organizácia

Kontakt pre médiá