Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15 Οκτωβρίου 2004 - Δημοσίευση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2003, καθώς και της απάντησης της ΕΚΤ

15 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα στον δικτυακό της τόπο την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2003, καθώς και την απάντηση της ΕΚΤ. Η έκθεση του Συνεδρίου εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί επίσης, μαζί με την απάντηση της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu) στην ενότητα “The European Central Bank>Οργάνωση”, τμήμα “Εταιρική διακυβέρνηση”.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
SEE ALSO

Find out more about related content