Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Revīzijas palātas ziņojums par ECB vadības darbības efektivitāti 2003. finanšu gadā un ECB atbilde

2004. gada 15. oktobrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien savā interneta lapā publicē Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu par ECB vadības darba efektivitāti 2003. finanšu gadā, kā arī ECB atbildi uz šo ziņojumu. Revīzijas palāta ziņojumu sagatavoja saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 27. panta 2. punktu.

Ziņojumu un ECB atbildi publicēs arī „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Tas atrodams ECB interneta lapā (http://www.ecb.europa.eu) sadaļā „The European Central Bank>Organizācija>Korporatīvā vadība”.

Organizācija

Kontaktinformācija presei