Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania Europejskiego Banku Centralnego za rok obrachunkowy 2003 oraz odpowiedzi Europejskiego Banku Centralnego

15 października 2004 r.

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował na swoich stronach internetowych sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC za rok obrachunkowy 2003 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału sporządzono zgodnie z art. 27.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie wraz z odpowiedzią EBC będzie także opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych EBC (http://www.ecb.europa.eu) w części „The European Central Bank” pod hasłem „Organizacja>Zasady ładu korporacyjnego”.

Kontakt z mediami