Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania Europejskiego Banku Centralnego za rok obrachunkowy 2003 oraz odpowiedzi Europejskiego Banku Centralnego

15 października 2004 r.

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował na swoich stronach internetowych sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC za rok obrachunkowy 2003 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału sporządzono zgodnie z art. 27.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie wraz z odpowiedzią EBC będzie także opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych EBC (http://www.ecb.europa.eu) w części „The European Central Bank” pod hasłem „Organizacja>Zasady ładu korporacyjnego”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
SEE ALSO

Find out more about related content