Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Uttalande av ECB-rådet om Ekofinrådets slutsatser om korrigering av alltför stora underskott i Frankrike och Tyskland

25 november 2003

Vid sitt förra möte uttryckte ECB-rådet sin uppfattning att Europeiska kommissionens rekommendationer för vilka steg som nu skall tas i förfarandet vid stora underskott ger alltför stort utrymme för tolkning av regler och procedurer.

Ekofin-rådet beslutade idag att inte agera enligt kommissionens rekommendationer mot Frankrike och Tyskland. ECB-rådet beklagar djupt denna utveckling och delar kommissionens uppfattning om Ekofin-rådets slutsatser.

Ekofin-rådets slutsatser medför allvarliga risker. Att underlåta att ta itu med reglerna och procedurerna i stabilitets- och tillväxtpakten riskerar att underminera trovärdigheten för det institutionella ramverket och förtroendet för sunda offentliga finanser i euroområdets medlemsstater.

ECB-rådet noterar att Frankrike och Tyskland har åtagit sig att korrigera de alltför stora underskotten så snart som möjligt och senast 2005 och de berörda regeringarna anmodas kraftigt att leva upp till sitt ansvar. Det är nu av utomordentligt stor betydelse att effektiva åtgärder vidtas för att begränsa de negativa effekterna på förtroendet.

Allmänheten kan lita på att ECB-rådet fortsätter att hålla fast vid sitt åtagande att upprätthålla prisstabiliteten.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media