Menu
PERSBERICHT

Verklaring van de Raad van Bestuur betreffende de conclusies van de Ecofin-Raad ten aanzien van de correctie van buitensporige tekorten in Frankrijk en Duitsland

25 november 2003

In zijn vorige vergadering stelde de Raad van Bestuur zich op het standpunt dat de aanbevelingen van de Europese Commissie voor de volgende stappen in de buitensporige-tekortenprocedure de interpretatieruimte ten aanzien van de regels en procedures tot het uiterste oprekten.

De Ecofin-Raad heeft vandaag het besluit genomen de aanbevelingen van de Commissie ten aanzien van Frankrijk en Duitsland niet op te volgen. De Raad van Bestuur betreurt deze ontwikkelingen ten zeerste en deelt het publiekelijk bekendgemaakte oordeel van de Commissie betreffende de conclusies van de Ecofin-Raad.

De door de Ecofin-Raad aangenomen Conclusies kunnen ernstige gevolgen hebben. Het niet navolgen van de regels en procedures zoals voorzien in het Pact voor Stabiliteit en Groei brengt het risico met zich mee van ondermijning van de geloofwaardigheid van het institutionele kader en het vertrouwen in gezonde overheidsfinanciën van de lidstaten in het eurogebied.

De Raad van Bestuur neemt notitie van de door Frankrijk en Duitsland gedane toezegging dat zij hun buitensporige tekorten zo snel mogelijk maar niet later dan 2005 zullen corrigeren en dringt er bij de betrokken regeringen ten sterkste op aan hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is nu absoluut noodzakelijk dat doelmatige actie wordt ondernomen om negatieve effecten op het vertrouwen te beperken.

Het publiek kan erop blijven vertrouwen dat de Raad van Bestuur zich ten volle zal blijven inzetten voor het handhaven van prijsstabiliteit.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media