European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra Styrelsesrådet om Ecofin-Rådets konklusioner vedrørende korrigeringen af uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig og Tyskland

25. november 2003

Styrelsesrådet indtog på sit seneste møde den holdning, at Europa-Kommissionens henstillinger vedrørende de næste skridt i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud pressede muligheden for fortolkningen af reglerne og procedurerne til det yderste.

Ecofin-Rådet besluttede i dag ikke at handle på grundlag af Kommissionens henstillinger vedrørende Frankrig og Tyskland. Styrelsesrådet beklager dybt denne udvikling og er enig i de synspunkter, som Kommissionen har offentliggjort vedrørende Ecofin-Rådets konklusioner.

De konklusioner, som Ecofin-Rådet har vedtaget, indebærer en alvorlig risiko. Manglende overholdelse af stabilitets- og vækstpagtens regler og procedurer vil kunne underminere det institutionelle grundlags troværdighed og tilliden til sunde offentlige finanser i euroområdets medlemsstater.

Styrelsesrådet tager til efterretning, at Frankrig og Tyskland har forpligtet sig til hurtigst muligt og senest i 2005 at korrigere deres uforholdsmæssigt store underskud, og opfordrer kraftigt de berørte regeringer til at leve op til deres ansvar. Det er nu absolut nødvendigt, at der bliver truffet virkningsfulde foranstaltninger for at begrænse en negativ indvirkning på tilliden.

Offentligheden kan være forvisset om, at Styrelsesrådet fortsat vil arbejde målrettet på at fastholde prisstabilitet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt