Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

BILAGA [dokument som affischeras på webbplatsen] 1. Praktisk information om förändringarna i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem

1 augusti 2003

- Tillfällig uppfyllandeperiod och val av tidpunkt för att gradvis införa åtgärderna

En tillfällig förlängd uppfyllandeperiod kommer att starta den 24 januari 2004 och sluta den 9 mars 2004, för att gradvis fasa in den nya definitionen av uppfyllandeperioder. Kassakrav för den tillfälliga uppfyllandeperioden kommer att beräknas baserat på kassakravsbasen per den 31 december 2003 för kreditinstitut som rapporter månadsvis och på uppgifter per den 30 september 2003 för kreditinstitut som rapporter kvartalsvis. Kassakravssiffror som avser den tillfälliga uppfyllandeperioden kommer att frysas den 17 februari 2004.

Den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen med två veckors löptid kommer att tilldelas den 2 mars 2004. Den första huvudsakliga refinansieringstransaktionen med en veckas löptid kommer att tilldelas den 9 mars 2004. Dessa två huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att förfalla samma dag, dvs. den 17 mars 2004, och kommer att ersättas med en enda huvudsaklig refinansieringstransaktion med en veckas löptid.

Den långfristiga refinansieringstransaktionen kommer inte längre att tilldelas den första onsdagen i uppfyllandeperioden utan kommer istället normalt att tilldelas den sista onsdagen före kalendermånadens slut. Denna åtgärd träder i kraft under den tillfälliga uppfyllandeperioden. Således kommer två långfristiga refinansieringstransaktioner att tilldelas under den här perioden, den 28 januari 2004 och den 25 februari 2004.

Den indikativa kalendern för Eurosystemets anbudstransaktioner för 2004 publiceras också idag.

- Uppfyllandeperioder: längd, start- och slutdatum och kassakravsbas

Den 10 mars 2004 startar den första uppfyllandeperioden definierad helt i enlighet med det ändrade styrsystemet.

Med den nya definitionen kommer längden på uppfyllandeperioder att variera något mer än med den nuvarande (28 - 31 dagar). Under 2004 kommer uppfyllandeperioderna att variera i längd mellan 28 och 43 dagar, förutom under övergångsperioden (se nedan, tabell I, andra stycket).

Som följd av den nya definitionen kommer uppfyllandeperioderna alltid att starta en dag när Target är i drift, och sällan att sluta en dag när Target är stängt.

Perioden mellan det datum när kassakravsbasen beräknas, dvs. sista dagen i månaden, och det datum i månaden när den relevanta uppfyllandeperioden startar kommer att vara minst så lång som i dagsläget.

Det innebär en full månad för kreditinstitut som rapporterar månadsvis och mer än två månader för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis (se nedan, tabell I, andra stycket).

- Juridisk och teknisk dokumentation

För närvarande granskas juridisk och teknisk dokumentation omfattande Europeiska centralbankens förordning av den 1 december 1998 angående tillämpning av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15), enligt ändring, och "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden, april 2002" samt det sistnämnda dokumentets införlivande i nationell lagstiftning i länderna i euroområdet.

Europeiska centralbankens ändrade förordning av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (ECB/1998/15) skall enligt planerna offentliggöras i december 2003. Den reviderade versionen av "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden" skall enligt planerna offentliggöras i februari 2004 och införlivas i den nationella lagstiftningen i länderna i euroområdet i mars 2004.

2. Indikativ kalender för uppfyllandeperioder för 2004

Med hänsyn till ECB-rådets sammanträdesprogram för 2004 (se ECB-pressmeddelande från den 26 juni 2003) och den indikativa kalendern för Eurosystemets anbudstransaktioner för 2004, är tidsplanen för uppfyllandeperioderna preliminärt som följer av nedanstående tabell.

Tabell 1 Indikativa uppfyllandeperioder för 2004

ECB-rådets sammanträden Uppfyllandeperioden startar Uppfyllandeperioden slutar Kassakravsbas för kreditinstitut som rapportera månadsvis Kassakravsbas för kreditinstitut som rapportera kvartalsvis Uppfyllandeperiodens längd (i dagar)
- 24 januari 2004 9 mars 2004 december 2003 september 2003 46
4 mars 2004 10 mars 2004 6 april 2004 januari 2004 december 2003 28
1 april 2004 7 april 2004 11 maj 2004 februari 2004 december 2003 35
6 maj 2004 12 maj 2004 8 juni 2004 mars 2004 december 2003 28
3 juni 2004 9 juni 2004 6 juli 2004 april 2004 mars 2004 28
1 juli 2004 7 juli 2004 10 augusti 2004 maj 2004 mars 2004 35
5 augusti 2004 11 augusti 2004 7 september 2004 juni 2004 mars 2004 28
2 september 2004 8 september 2004 11 oktober 2004 juli 2004 juni 2004 34
7 oktober 2004 12 oktober 2004 8 november 2004 augusti 2004 juni 2004 28
4 november 2004 9 november 2004 7 december 2004 september 2004 juni 2004 29
2 december 2004 8 december 2004 19 januari 2005 oktober 2004 september 2004 43
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media