European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

BILAG

1. august 2003

1. Praktiske oplysninger om ændringerne af Eurosystemets operationelle rammer for pengepolitikken

-Overgangsperiode og tidsplan for gennemførelsen af ændringerne

For at indfase den nye definition af reservekravsperioderne vil en forlænget reservekravsperiode, som skal fungere som overgangsperiode, begynde den 24. januar 2004 og slutte den 9. marts 2004. Reservekravet for denne reservekravsperiode vil blive beregnet på grundlag af de data, der foreligger den 31. december 2003 for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis, og for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis, beregnes det på grundlag af de data, der foreligger den 30. september 2003. De for overgangsperioden gældende reservekrav fastfryses den 17. februar 2004.

Den sidste primære markedsoperation med to ugers løbetid tildeles den 2. marts 2004. Den første primære markedsoperation med én uges løbetid tildeles den 9. marts 2004. Disse to primære markedsoperationer udløber samme dag, den 17. marts 2004, og erstattes af én primær markedsoperation med en løbetid på én uge.

Endelig tildeles den langfristede markedsoperation ikke længere på den første onsdag i reservekravsperioden. I stedet for tildeles den fremover normalt den sidste onsdag i måneden. Denne ændring træder i kraft i løbet af overgangsperioden, og derfor tildeles der i denne periode to langfristede markedsoperationer: den 28. januar 2004 og den 25. februar 2004.

Den vejledende kalender over Eurosystemets auktioner i 2004 offentliggøres også i dag.

- Reservekravsperioder: længde, startdato, slutdato og tilhørende reservekravsgrundlag

Den første reservekravsperiode, som udføres i overensstemmelse med de nye rammer, begynder den 10. marts 2004.

Med den nye definition kommer reservekravsperiodernes længde til at variere noget mere end med den nuværende definition (mellem 28 og 31 dage). I 2004 får reservekravsperioderne en længde på mellem 28 og 43 dage, når der ses bort fra overgangsperioden (se tabel 1 i afsnit 2 nedenfor).

Ligeledes som følge af den nye definition begynder en reservekravsperiode altid på en dag, hvor Target-systemet er åbent, og vil kun sjældent slutte på en dag, hvor Target er lukket.

Perioden mellem den dato, hvor reservekravsgrundlaget beregnes, dvs. den sidste dag i en måned, og den dag i måneden, hvor den tilhørende reservekravsperiode begynder, bliver mindst lige så lang som på nuværende tidspunkt: mere end en måned for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis, og mere end to måneder for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis (se tabel 1 i afsnit 2 nedenfor).

- Bagvedliggende juridisk og teknisk dokumentation

For tiden revideres den bagvedliggende juridiske og tekniske dokumentation, der omfatter Den Europæiske Centralbanks forordning om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) med ændringer og publikationen med titlen "Den Fælles Pengepolitik i Euroområdet - Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (april 2002)" samt sidstnævntes efterfølgende gennemførelse i eurolandenes nationale lovgivning.

Ændringen af Den Europæiske Centralbanks forordning om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) offentliggøres efter planen i december 2003. En revideret udgave af "Den Fælles Pengepolitik i Euroområdet - Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" forventes udgivet i februar 2004, og det forventes, at gennemførelsen i eurolandenes nationale lovgivning træder i kraft i marts 2004.

2. Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2004

Idet der tages hensyn til mødekalenderen for ECBs Styrelsesråd (se ECB-pressemeddelelse af 26. juni 2003) og den vejledende kalender over Eurosystemets auktioner i 2004, ser den vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2004 således ud:

Tabel 1: Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2004

Møde i Styrelsesrådet Reservekravs-periodens start Reservekravs-periodens afslutning Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis Reservekravs-periodens længde(dage)
- 24. januar 2004 9. marts 2004 December 2003 September 2003 46
4. marts 2004 10. marts 2004 6. april 2004 Januar 2004 December 2003 28
1. april 2004 7. april 2004 11. maj 2004 Februar 2004 December 2003 35
6. maj 2004 12. maj 2004 8. juni 2004 Marts 2004 December 2003 28
3. juni 2004 9. juni 2004 6. juli 2004 April 2004 Marts 2004 28
1. juli 2004 7. juli 2004 10. august 2004 Maj 2004 Marts 2004 35
5. august 2004 11. august 2004 7. september 2004 Juni 2004 Marts 2004 28
2. september 2004 8. september 2004 11. oktober 2004 Juli 2004 Juni 2004 34
7. oktober 2004 12. oktober 2004 8. november 2004 August 2004 Juni 2004 28
4. november 2004 9. november 2004 7. december 2004 September 2004 Juni 2004 29
2. december 2004 8. december 2004 19. januar 2005 Oktober 2004 September 2004 43
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt