European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

LIITE 1. Käytännön tietoa muutoksista eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

1.8.2003

- Siirtymävaiheen pitoajanjakson pituusja toimenpiteiden vaiheittainen toteuttam inen

Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen uusi määritelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Siirtymävaiheen pitoajanjakso alkaa 24.1.2004 ja loppuu 9.3.2004. Varantovelvoitteet siirtymävaiheen pitoajanjaksolla lasketaan kuukausittain raportoiville luottolaitoksille 31.12.2003 ilmoitettavien varantopohjatietojen perusteella ja neljännesvuosittain raportoiville luottolaitoksille 30.9.2003 ilmoitettavien varantopohjatietojen perusteella. Siirtymävaiheen pitoajanjakson lopulliset varantovelvoitteet lasketaan 17.2.2004.

Viimeinen maturiteetiltaan kahden viikon pituinen perusrahoitusoperaatio toteutetaan 2.3.2004. Ensimmäinen maturiteetiltaan yhden viikon pituinen perusrahoitusoperaatio toteutetaan 9.3.2004. Nämä kaksi perusrahoitusoperaatiota erääntyvät samana päivänä eli 17.3.2004, minkä jälkeen toteutetaan vain maturiteetiltaan yhden viikon pituisia perusrahoitusoperaatioita.

Pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita ei enää toteuteta pitoajanjakson ensimmäisenä keskiviikkona. Sen sijaan ne toteutetaan tavallisesti kalenterikuukauden viimeisenä keskiviikkona. Tämä muutos tulee voimaan siirtymävaiheen pitoajanjaksolla, joten tällä jaksolla toteutetaan kaksi pitempiaikaista rahoitusoperaatiota: ensimmäinen 28.1.2004 ja toinen 25.2.2004.

Tänään julkaistaan myös eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri vuodelle 2004.

- Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen pituudet, alkamis- ja loppum ispäivät sekä varantopohja

Ensimmäinen täysin uuden järjestelmän mukainen vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa 10.3.2004.

Uudessa järjestelmässä pitoajanjaksojen kesto vaihtelee jonkin verran enemmän kuin nykyään (28 päivästä 31 päivään). Vuonna 2004 pitoajanjaksojen kesto vaihtelee 28 päivästä 43 päivään, paitsi siirtymävaiheessa (ks. osa 2 taulukko 1).

Lisäksi vähimmäisvarantojen pitoajanjaksot alkavat uuden määritelmän mukaan aina TARGET-järjestelmän aukiolopäivänä ja päättyvät vain hyvin harvoin sellaisena päivänä, jolloin TARGET-järjestelmä on kiinni.

Kuun viimeisen päivän, jolloin varantopohja lasketaan, ja vähimmäisvarantojen pitoajanjakson alun väliin jää uudessa järjestelmässä vähintään yhtä pitkä aika kuin nykyäänkin, kuukausittain raportoivilla luottolaitoksilla yli yksi kuukausi ja neljännesvuosittain raportoivilla luottolaitoksilla yli kaksi kuukautta (ks. osa 2 taulukko 1).

- Tärkeitä sopim uksia ja teknisiä asiakirjoja

Uuden järjestelmän kannalta tärkeitä sopimuksia ja asiakirjoja ovat muun muassa vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 joulukuuta 1998 annettu Euroopan keskuspankin asetus (EKP/1998/15) sellaisena kuin se on muutettuna ja asiakirja "Yhteinen rahapolitiikka euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä" (huhtikuu 2002), joihin tehdään parhaillaan tarvittavia muutoksia. Myös jälkimmäisen asiakirjan sisällyttäminen euroalueen maiden kansalliseen lainsäädäntöön otetaan huomioon.

Asetus, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin 1 joulukuuta 1998 antamaa asetusta vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/1998/15), on tarkoitus julkaista joulukuussa 2003. "Yhteinen rahapolitiikka euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä" -asiakirjan tarkistettu versio on tarkoitus julkaista helmikuussa 2004. Se on tarkoitus sisällyttää euroalueen maiden kansalliseen lainsäädäntöön maaliskuussa 2004.

2. Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2004

Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisessa aikataulussa vuodelle 2004 on otettu huomioon EKP:n neuvoston kokousaikataulu vuodelle 2004 (ks. EKP:n lehdistötiedote 26.6.2003) ja eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri vuodelle 2004.

Taulukko 1. Vähim m äisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2004

EKP:n neuvoston kokous Pitoajanjakso alkaa Pitoajanjakso päättyy Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot Pitoajanjakson pituus (päivinä)
- 24.1.2004 9.3.2004 joulukuu 2003 syyskuu 2003 46
4.3.2004 10.3.2004 6.4.2004 tammikuu 2004 joulukuu 2003 28
1.4.2004 7.4.2004 11.5.2004 helmikuu 2004 joulukuu 2003 35
6.5.2004 12.5.2004 8.6.2004 maaliskuu 2004 joulukuu 2003 28
3.6.2004 9.6.2004 6.7.2004 huhtikuu 2004 maaliskuu 2004 28
1.7.2004 7.7.2004 10.8.2004 toukokuu 2004 maaliskuu 2004 35
5.8.2004 11.8.2004 7.9.2004 kesäkuu 2004 maaliskuu 2004 28
2.9.2004 8.9.2004 11.1 0.2004 heinäkuu 2004 kesäkuu 2004 34
7.10.2004 12.10.2004 8. II.2004 elokuu 2004 kesäkuu 2004 28
4. II.2004 9. II.2004 7.12.2004 syyskuu 2004 kesäkuu 2004 29
2.12.2004 8.12.2004 19.1.2005 lokakuu 2004 syyskuu 2004 43
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle