European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

BIJLAGE 1. Praktische informatie inzake de veranderingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem

1 augustus 2003

- Overgangsaanhoudingsperiode en het tijdschem a voor de geleidelijke invoering van de maatregelen

Om de nieuwe definitie van de reserve-aanhoudingsperiodes geleidelijk te kunnen invoeren, begint op 24 januari 2004 een verlengde overgangsreserve-aanhoudingsperiode, die zal eindigen op 9 maart 2004. Reserveverplichtingen die verband houden met de overgangsaanhoudingsperiode zullen worden berekend op grond van de reservebasis per 31 december 2003 voor kredietinstellingen die op maandbasis rapporteren, en per 30 september 2003 voor kredietinstellingen die op kwartaalbasis rapporteren. De cijfers betreffende de reserveverplichtingen die betrekking hebben op de overgangsaanhoudingsperiode, zullen definitief worden vastgelegd op 17 februari 2004.

De laatste basis-herfinancieringstransactie (MRO) met een looptijd van twee weken zal worden toegewezen op 2 maart 2004. De eerste MRO met een looptijd van één week zal worden toegewezen op 9 maart 2004. Deze twee MRO's zullen op dezelfde dag vervallen, namelijk op 17 maart 2004, en zullen worden opgevolgd door een MRO met een looptijd van één week.

Ten slotte, de langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO's) zullen niet langer op de eerste woensdag van de reserve-aanhoudingsperiode worden toegewezen. In plaats daarvan zullen zij normaliter worden toegewezen op de laatste woensdag vóór het einde van de kalendermaand. Deze maatregel zal in werking treden tijdens de overgangsaanhoudingsperiode en derhalve zullen er gedurende deze periode twee LTRO's worden toegewezen: één op 28 januari 2004 en één op 25 februari 2004.

De indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem in 2004 wordt eveneens vandaag gepubliceerd.

- Reserve-aanhoudingsperiodes: lengte, begin- en einddatum en de desbetreffende reservebasis

Op 10 maart 2004 begint de eerste reserve-aanhoudingsperiode die volledig is gedefinieerd overeenkomstig het gewijzigde kader.

Op grond van de nieuwe definitie zal de lengte van de reserve-aanhoudingsperiodes enigszins breder variëren dan bij de huidige definitie het geval is (28 tot 31 dagen). Gedurende 2004 varieert de lengte van de verschillende reserve-aanhoudingsperiodes van 28 tot 43 dagen, met uitzondering van de overgangsperiode (zie Tabel 1 in paragraaf 2 hieronder).

Daarnaast zullen, ten gevolge van de nieuwe definitie, de reserve-aanhoudingsperiodes altijd beginnen op een dag dat TARGET geopend is, en zullen zij slechts zelden eindigen op een dag waarop TARGET gesloten is.

De periode tussen de datum waarop de reservebasis wordt berekend (d.w.z. de laatste dag van een maand) en de dag van de maand waarop de desbetreffende reserve-aanhoudingsperiode begint, zal ten minste even lang zijn als thans het geval is: meer dan een volle maand voor kredietinstellingen die op maandbasis rapporteren en meer dan twee maanden voor kredietinstellingen die op kwartaalbasis rapporteren (zie Tabel 1 in paragraaf 2 hieronder).

- Ondersteunende juridische en technische documentatie

De ondersteunende juridische en technische documentatie, waaronder de Verordening van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 betreffende de toepassing van minimumreserves (ECB/1998/15) zoals gewijzigd, en het in april 2002 gepubliceerde document "Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied - Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem" en de daaropvolgende omzetting ervan in de nationale wetgeving van de landen van het eurogebied, wordt momenteel herzien.

De publicatie van de gewijzigde Verordening van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 betreffende de toepassing van minimumreserves (ECB/1998/15) wordt voorzien voor december 2003. De publicatie van de herziene versie van "Het gemeenschappelijke monetaire beleid in het eurogebied -Algemene documentatie met betrekking tot de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem" wordt voorzien voor februari 2004; de omzetting daarvan in de nationale wetgeving van de landen van het eurogebied dient in werking te treden in maart 2004.

2. Indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2004

Rekening houdend met de kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2004 (zie het desbetreffende ECB-persbericht van 26 juni 2003) en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem in 2004, ziet de indicatieve kalender voor reserve-aanhoudingsperiodes in 2004 er als volgt uit:

Tabel 1. Indicatieve kalender voor reserve-aanhoudingsperiodes in 2004

Relevante vergadering van de Raad van Bestuur Begin van de aanhoudings- periode Einde van de aanhoudings- periode Reservebasis- gegevens voor krediet- instellingen die rapporteren op maandbasis Reservebasis- gegevens voor krediet- instellingen die rapporteren op kwartaalbasis Lengte van de aanhoudings- periode (in dagen)
- 24 januari 2004 9 maart 2004 december 2003 september 2003 46
4 maart 2004 10 maart 2004 6 april 2004 januari 2004 december 2003 28
1 april 2004 7 april 2004 11 mei 2004 februari 2004 december 2003 35
6 mei 2004 12 mei 2004 8 juni 2004 maart 2004 december 2003 28
3 juni 2004 9 juni 2004 6 juli 2004 april 2004 maart 2004 28
1 juli 2004 7 juli 2004 10 augustus 2004 mei 2004 maart 2004 35
5 augustus 2004 11 augustus 2004 7 september 2004 juni 2004 maart 2004 28
2 september 2004 8 september 2004 11 oktober 2004 juli 2004 juni 2004 34
7 oktober 2004 12 oktober 2004 8 november 2004 augustus 2004 juni 2004 28
4 november 2004 9 november 2004 7 december 2004 september 2004 juni 2004 29
2 december 2004 8 december 2004 19 januari 2005 oktober 2004 september 2004 43
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media