Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ANTAR ETT YTTRANDE OMUTNÄMNINGEN AV NY ORDFÖRANDE

31 juli 2003

Idag antog ECB-rådet ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av ECBs nya ordförande.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Jean-Claude Trichet, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Enligt detta yttrande från ECB och ett yttrande från Europaparlamentet skall ECBs nya ordförande utses genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar, i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan, på stats- eller regeringschefsnivå.

ECBs yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, finns på ECBs webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media