Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΓΝΩΜΗΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

31 Ιουλίου 2003

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε σήμερα γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διορισμό νέου προέδρου της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αντίρρηση για τον προτεινόμενο υποψήφιο, Jean-Claude Trichet, ο οποίος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μετά την έκδοση της παρούσας γνώμης της ΕΚΤ, καθώς και της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου