Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

DE EUROPESE CENTRALE BANK HECHT GOEDKEURING AANEEN ADVIES BETREFFENDE DE BENOEMING VAN EEN NIEUWE PRESIDENT

31 juli 2003

Vandaag heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van de President van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, Jean-Claude Trichet, die een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals vereist door artikel 112, lid 2, onder b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Na dit Advies van de ECB en een Advies van het Europees Parlement zal de nieuwe President van de ECB worden benoemd in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten die de gemeenschappelijke munt hebben aangenomen op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders.

Het Advies van de ECB, dat op korte termijn zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, is in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media