Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO UUDEN PÄÄJOHTAJANNIMITTÄMISESTÄ

31.7.2003

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tänään antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee EKP:n uuden pääjohtajan nimittämistä.

EKP:n neuvosto ei vastusta ehdotetun henkilön, Jean-Claude Trichet'n, valintaa. Jean-Claude Trichet'llä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 alakohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden ja pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, EKP:n uusi pääjohtaja nimitetään euroalueeseen osallistuvien jäsenvaltioiden valtionpäämiesten tai hallitusten päämiesten yhteisellä päätöksellä.

Tämä EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n www-sivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle