SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK VEDTAGER UDTALELSE OMUDNÆVNELSE AF NY FORMAND

31. juli 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag vedtaget en udtalelse om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af en ny formand for ECB.

Styrelsesrådet har ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Jean-Claude Trichet, der som krævet i artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller bankvæsen.

Efter afgivelsen af ECBs udtalelse samt en udtalelse fra Europa-Parlamentet udnævnes den nye formand for ECB efter fælles overenskomst mellem stats- og regeringscheferne i de medlemslande, som har indført euroen.

ECBs udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, er tilgængelig på alle officielle fællesskabssprog på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt