Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ÖVERSIKT ÖVER ECB-RÅDETS OCH ALLMÄNNA RÅDETSSAMMANTRÄDEN OCH EFTERFÖLJANDE PRESSKONFERENSER UNDER 2004

26 juni 2003

ECB-rådet har beslutat att dess sammanträden ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2004 På samma sätt som under 2003 tar ECB-rådets sammanträdesprogram hänsyn till särskilda helgdagar.

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 kommer ECBs penningpolitiska beslut även framöver att fattas av ECB-rådet, och som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten kommer således i allmänhet att fattas vid det sammanträdet. Vid det andra sammanträdet kommer ECB-rådet att behandla ärenden som gäller ECBs och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2004 tar också hänsyn till beslutet som fattades den 23 januari 2003 om uppfyllandeperiodens tidsram. De här perioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för den huvudsakliga refinansieringstransaktion som följer efter det sammanträde där ECB-rådet i förväg fastställt tidpunkten för sin månadsvisa bedömning av penningpolitiken.

I linje med praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt. Det första den 6 maj 2004 under Finlands banks värdskap och det andra den 7 oktober 2004 under Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques värdskap.

Allmänna rådet har vidare beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta.

Avslutningsvis fortsätter nuvarande praxis med presskonferenser dvs. de kommer att hållas efter det första av ECB-rådets sammanträden varje månad, utom i augusti.

ECB-rådets sammanträden 2004

 • 8 januari 2004
 • 22 januari 2004
 • 5 februari 2004
 • 19 februari 2004
 • 4 mars 2004
 • 18 mars 2004
 • 1 april 2004
 • 22 april 2004
 • 6 maj 2004 (Finland)
 • 19 maj 2004 (onsdag)
 • 3 juni 2004
 • 17 juni 2004
 • 1 juli 2004
 • 22 juli 2004
 • 5 augusti 2004
 • 2 september 2004
 • 16 september 2004
 • 7 oktober 2004 (Belgien)
 • 21 oktober 2004
 • 4 november 2004
 • 18 november 2004
 • 2 december 2004
 • 16 december 2004
 • 13 januari 2005

Allmänna rådets sammanträden 2004

 • 18 mars 2004
 • 17 juni 2004
 • 16 september 2004
 • 16 december 2004

Presskonferenser 2004

 • 8 januari 2004
 • 5 februari 2004
 • 4 mars 2004
 • 1 april 2004
 • 6 maj 2004 (Finland)
 • 3 juni 2004
 • 1 juli 2004
 • 2 september 2004
 • 7 oktober 2004 (Belgien)
 • 4 november 2004
 • 2 december 2004
 • 13 januari 2005
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media