SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

PLANLAGTE MØDEDATOER FOR ECBS STYRELSESRÅD OGGENERELLE RÅD SAMT DATOER FOR DE EFTERFØLGENDE PRESSEKONFERENCER I2004

26. juni 2003

Styrelsesrådet har vedtaget, at det i 2004 som hovedregel vil fortsætte med at afholde sine møder den første og tredje torsdag i måneden. Som det er tilfældet i år, er der ved udarbejdelsen af Styrelsesrådets mødekalender også taget højde for særlige forhold i forbindelse med ferie- og helligdage.

Som meddelt den 8. november 2001 vil Styrelsesrådet som hovedregel fortsat kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden, hvilket betyder, at rentebeslutningerne normalt vil blive truffet på dette møde. Styrelsesrådet vil på sit andet møde i måneden drøfte emner med relation til ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle rentesatser uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2004 er der også taget højde for beslutningen af 23. januar 2003 om tidsplanen for reservekravsperioden. Denne periode begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor en drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med den nuværende praksis afholdes to af møderne uden for Frankfurt: den 6. maj 2004 i Finland med Suomen Pankki – Finlands Bank som vært og den 7. oktober 2004 i Belgien med Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique som vært.

Det Generelle Råd har desuden vedtaget at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden med undtagelse af august måned.

Mødekalender for ECBs Styrelsesråd i 2004

 • 8. januar 2004
 • 22. januar 2004
 • 5 februar 2004
 • 19. februar 2004
 • 4. marts 2004
 • 18. marts 2004
 • 1. april 2004
 • 22. april 2004
 • 6. maj 2004 (Finland)
 • 19. maj 2004 (onsdag)
 • 3 juni 2004
 • 17. juni 2004
 • 1. juli 2004
 • 22. juli 2004
 • 5. august 2004
 • 2. september 2004
 • 16. september 2004
 • 7. oktober 2004 (Belgien)
 • 21. oktober 2004
 • 4. november 2004
 • 18. november 2004
 • 2. december 2004
 • 16. december 2004
 • 13. januar 2005

Mødekalender for ECBs Generelle Råd i 2004

 • 18. marts 2004
 • 17. juni 2004
 • 16. september 2004
 • 16. december 2004

Pressekonferencer i 2004

 • 8. januar 2004
 • 5. februar 2004
 • 4. marts 2004
 • 1. april 2004
 • 6. maj 2004 (Finland)
 • 3. juni 2004
 • 1. juli 2004
 • 2. september 2004
 • 7. oktober 2004 (Belgien)
 • 4. november 2004
 • 2. december 2004
 • 13. januar 2005
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt