Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:N NEUVOSTON JA YLEISNEUVOSTONKOKOUSAIKATAULU VUONNA 2004 SEKÄ KOKOUSTEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄTLEHDISTÖTILAISUUDET

26.6.2003

EKP:n neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuonna 2004 yleensä kunkin kuukauden ensimmäisen ja kolmannen viikon torstaina. Kuten vuonna 2003, erityisten juhlapäivien huomioonottamiseksi joudutaan tekemään joitakin poikkeuksia.

EKP:n rahapolitiikan viritystä arvioidaan 8.11.2001 annetun ilmoituksen mukaisesti edelleen yleensä vain kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Korkopäätökset tehdään näin ollen normaalisti silloin. Kuukauden toisessa kokouksessa, kun sellainen järjestetään, EKP:n neuvosto käsittelee enimmäkseen EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Olosuhteiden niin vaatiessa EKP:n neuvosto voi tietenkin edelleen päättää muuttaa EKP:n ohjauskorkoja milloin tahansa kokousaikataulusta riippumatta. EKP:n neuvoston kokousaikataulussa vuodelle 2004 on otettu huomioon 23.1.2003 tehty päätös vähimmäisvarantojen pitoaikataulun ajoituksen muuttamisesta. Ajoitusta muutetaan siten, että pitoajanjakso alkaa aina perusrahoitusoperaation suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa ennakkotietojen mukaan arvioidaan rahapolitiikan viritystä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti kaksi kokousta pidetään muualla kuin Frankfurtissa: ensimmäistä isännöi 6.5.2004 Suomen Pankki ja toista 7.10.2004 Belgian keskuspankki.

Myös yleisneuvosto on päättänyt jatkaa nykyistä käytäntöä ja kokoontuu edelleen neljännesvuosittain.

Lehdistötilaisuudet järjestetään edelleen nykykäytännön mukaisesti eli EKP:n neuvoston kunkin kuukauden ensimmäisen kokouksen jälkeen, ei kuitenkaan elokuussa.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2004

 • 8.1.2004
 • 22.1.2004
 • 5.2.2004
 • 19.2.2004
 • 4.3.2004
 • 18.3.2004
 • 1.4.2004
 • 22.4.2004
 • 6.5.2004 (Suomessa)
 • 19.5.2004 (keskiviikkona)
 • 3.6.2004
 • 17.6.2004
 • 1.7.2004
 • 22.7.2004
 • 5.8.2004
 • 2.9.2004
 • 16.9.2004
 • 7.10.2004 (Belgiassa)
 • 21.10.2004
 • 4.11.2004
 • 18.11.2004
 • 2.12.2004
 • 16.12.2004
 • 13.1.2005

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2004

 • 18.3.2004
 • 17.6.2004
 • 16.9.2004
 • 16.12.2004

Lehdistötilaisuudet vuonna 2004

 • 8.1.2004
 • 5.2.2004
 • 4.3.2004
 • 1.4.2004
 • 6.5.2004 (Suomessa)
 • 3.6.2004
 • 1.7.2004
 • 2.9.2004
 • 7.10.2004 (Belgiassa)
 • 4.11.2004
 • 2.12.2004
 • 13.1.2005
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle