European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

KALENDER VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VANBESTUUR EN DE ALGEMENE RAAD VAN DE ECB EN DE BIJBEHORENDEPERSCONFERENTIES IN 2004

26 juni 2003

De Raad van Bestuur heeft besloten dat zijn vergaderingen in 2004 zullen blijven worden gehouden op, doorgaans, de donderdag van de eerste en derde week van elke maand. Net als in 2003, houdt de kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur tevens rekening met speciale vrije dagen.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebesluiten normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal hij zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de belangrijkste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2004 houdt tevens rekening met het besluit van 23 januari 2003 betreffende het aanvangstijdstip van de reserve-aanhoudingsperiodes. Deze periodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basis-herfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Tevens zullen er, overeenkomstig de huidige praktijk, weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden: de eerste op 6 mei 2004, georganiseerd door Suomen Pankki - Finlands Bank, de tweede op 7 oktober 2004, georganiseerd door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Verder heeft de Algemene Raad besloten dat de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal gehandhaafd blijft.

Ten slotte wordt het huidige regime voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat zij zullen blijven plaatsvinden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van elke maand, met uitzondering van de maand augustus.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2004

 • 8 januari 2004
 • 22 januari 2004
 • 5 februari 2004
 • 19 februari 2004
 • 4 maart 2004
 • 18 maart 2004
 • 1 april 2004
 • 22 april 2004
 • 6 mei 2004 (Finland)
 • 19 mei 2004 (woensdag)
 • 3 juni 2004
 • 17 juni 2004
 • 1 juli 2004
 • 22 juli 2004
 • 5 augustus 2004
 • 2 september 2004
 • 16 september 2004
 • 7 oktober 2004 (België)
 • 21 oktober 2004
 • 4 november 2004
 • 18 november 2004
 • 2 december 2004
 • 16 december 2004
 • 13 januari 2005

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2004

 • 18 maart 2004
 • 17 juni 2004
 • 16 september 2004
 • 16 december 2004

Persconferenties in 2004

 • 8 januari 2004
 • 5 februari 2004
 • 4 maart 2004
 • 1 april 2004
 • 6 mei 2004 (Finland)
 • 3 juni 2004
 • 1 juli 2004
 • 2 september 2004
 • 7 oktober 2004 (België)
 • 4 november 2004
 • 2 december 2004
 • 13 januari 2005
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media