Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2004

26 Ιουνίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το 2004 θα συνεχίσει να συνεδριάζει, κατά κανόνα, την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα. Όπως και για το 2003, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις αργιών.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά κανόνα, μόνον κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Όταν πραγματοποιεί δεύτερη συνεδρίαση τον ίδιο μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επίσης, στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2004 λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τη χρονική οριοθέτηση της περιόδου τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών. Οι περίοδοι τήρησης αρχίζουν την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) που διενεργείται μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν και πάλι εκτός Φραγκφούρτης: η πρώτη θα διοργανωθεί στις 6 Μαΐου 2004 από την Τράπεζα της Φινλανδίας (Suomen Pankki - Finlands Bank) και η δεύτερη στις 7 Οκτωβρίου 2004 από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique).

Επιπλέον, το Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλ. μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2004

 • 8 Ιανουαρίου 2004
 • 22 Ιανουαρίου 2004
 • 5 Φεβρουαρίου 2004
 • 19 Φεβρουαρίου 2004
 • 4 Μαρτίου 2004
 • 18 Μαρτίου 2004
 • 1 Απριλίου 2004
 • 22 Απριλίου 2004
 • 6 Μαΐου 2004 (Φινλανδία)
 • 19 Μαΐου 2004 (Τετάρτη)
 • 3 Ιουνίου 2004
 • 17 Ιουνίου 2004
 • 1 Ιουλίου 2004
 • 22 Ιουλίου 2004
 • 5 Αυγούστου 2004
 • 2 Σεπτεμβρίου 2004
 • 16 Σεπτεμβρίου 2004
 • 7 Οκτωβρίου 2004 (Βέλγιο)
 • 21 Οκτωβρίου 2004
 • 4 Νοεμβρίου 2004
 • 18 Νοεμβρίου 2004
 • 2 Δεκεμβρίου 2004
 • 16 Δεκεμβρίου 2004
 • 13 Ιανουαρίου 2005

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2004

 • 18 Μαρτίου 2004
 • 17 Ιουνίου 2004
 • 16 Σεπτεμβρίου 2004
 • 16 Δεκεμβρίου 2004

Συνεντεύξεις Τύπου το 2004

 • 8 Ιανουαρίου 2004
 • 5 Φεβρουαρίου 2004
 • 4 Μαρτίου 2004
 • 1 Απριλίου 2004
 • 6 Μαΐου 2004 (Φινλανδία)
 • 3 Ιουνίου 2004
 • 1 Ιουλίου 2004
 • 2 Σεπτεμβρίου 2004
 • 7 Οκτωβρίου 2004 (Βέλγιο)
 • 4 Νοεμβρίου 2004
 • 2 Δεκεμβρίου 2004
 • 13 Ιανουαρίου 2005
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου